Научный журнал Байкальского государственного университета
ИЗВЕСТИЯ
Байкальского государственного университета
ISSN 2500-2759 (Print)
Издается с 2002 года
Menu

Архив номеров

Выпуски журнала «ИЗВЕСТИЯ Байкальского государственного университета»


Год 2019: Т. 29, № 2 Т. 29, № 1
Год 2018: Т. 28, № 4 Т. 28, № 3 Т. 28, № 2 Т. 28, № 1
Год 2017: Т. 27, № 4 Т. 27, № 3 Т. 27, № 2 Т. 27, № 1
Год 2016: Т. 26, № 6 Т. 26, № 5 Т. 26, № 4 Т. 26, № 3 Т. 26, № 2 Т. 26, № 1
Год 2015: Т. 25, № 6 Т. 25, № 5 Т. 25, № 4 Т. 25, № 3 Т. 25, № 2 Т. 25, № 1
Год 2014: № 6 (98) № 5 (97) № 4 (96) № 3 (95) № 2 (94) № 1 (93)
Год 2013: № 6 (92) № 5 (91) № 4 (90) № 3 (89) № 2 (88) № 1 (87)
Год 2012: № 6 (86) № 5 (85) № 4 (84) № 3 (83) № 2 (82) № 1 (81)
Год 2011: № 6 (80) № 5 (79) № 4 (78) № 3 (77) № 2 (76) № 1 (75)
Год 2010: № 6 (74) № 5 (73) № 4 (72) № 3 (71) № 2 (70) № 1 (69)
Год 2009: № 6 (68) № 5 (67) № 4 (66) № 3 (65) № 2 (64) № 1 (63)
Год 2008: № 6 (62) № 5 (61) № 4 (60) № 3 (59) № 2 (58) № 1 (57)
Год 2007: № 6 (56) № 5 (55) № 4 (54) № 3 (53) № 2 (52) № 1 (51)
Год 2006: № 6 № 5 (50) № 4 (49) № 3 (48) № 2 (47) № 1 (46)
Год 2005: № 3-4 (44-45) № 2 (43) № 1 (42)
Год 2004: № 4 (41) № 3 (40) № 2 (39) № 1 (38)
Год 2003: № 3-4 (36-37) № 2 (35) № 1 (34)
Год 2002: № 4 (33) № 3 (32) № 2 (31) № 1 (30)

2006. - № 6

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

1
Коверник Д.О.
2
Конев А.А.

РЕГИОНАЛЬНОЕ И ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ

3
Мясников Д.А.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

4
Бажин Д.С.
5
Бажина У.Н.
6
Муравьева П.А.
7
Васильева Н.С.

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

8
Башелханов А.Ю.
9
Шашкова Т.В.
10
Миронов Р.Б.
11
Кайгородова Н.В.
12
Островский Г.А.
13
Воронцов В.Н.
14
Голято В.Н.

ПРАВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

15
Минникес И.А.
16
Мозолева О.С.
17
Суркова И.С.
18
Праскова С.В.
19
Белькова Е.Г.
20
Виниченко Ю.В.
21
Тарских И.С.
22
Щуко В.А.
23
Далбаева Н.Н.
24
Гнатко Е.А.
25
Фетисова Н.Г.
26
Хомкалова М.Г.
27
Рябцева И.Б.
28
Рыбинская Е.Т.
29
Афанасьева Т.И.
30
Сидорова Е.А.
31
Рукавишникова Е.В.
32
Валявка Е.А.
33
Хлыстак Е.В.
34
Двигун М.А.
35
Синьков Д.В.
36
Христюк А.А.
37
Корягина С.А.
38
Архипова М.В.
39
Редькина Е.А.
40
Иванова Л.А.
41
Корнакова С.В.
42
Асатрян Х.А.
43
Евстратова Ю.А.
44
Рукавишников П.П.
45
Иванова Ж.В.
46
Теремецкий В.А.